กริยา 3 ช่อง: Ride Out ช่อง 2 Ride Out ช่อง 3

คำว่า Ride Out แปลว่า ขี่ออก ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Ride Out นี้ก็คือ Ride Out / Rode Out / Ridden Out
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ขี่ออก แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Ride Out: ขี่ออก

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Ride OutRode OutRidden Outขี่ออก

สรุปกริยา 3 ช่อง Ride Out

Ride Out ช่อง 2 คือ Rode Out
Ride Out ช่อง 3 คือ Ridden Out

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ขี่ออก แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Ride Out ช่อง 2 Ride Out ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Ride Out กริยาช่อง 2 Rode Out กริยาช่อง 3 Ridden Out แปลว่า ขี่ออก หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Burn Out Hang Out Level Out Radiate Ride Ride Off Ride On Ride Up Spell Out Spill Out Spin Out Spit Out

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Ride Out"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"