กริยา 3 ช่อง: Ride On ช่อง 2 Ride On ช่อง 3

คำว่า Ride On แปลว่า นั่งบน ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Ride On นี้ก็คือ Ride On / Rode On / Ridden On
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า นั่งบน แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Ride On: นั่งบน

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Ride OnRode OnRidden Onนั่งบน

สรุปกริยา 3 ช่อง Ride On

Ride On ช่อง 2 คือ Rode On
Ride On ช่อง 3 คือ Ridden On

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า นั่งบน แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Ride On ช่อง 2 Ride On ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Ride On กริยาช่อง 2 Rode On กริยาช่อง 3 Ridden On แปลว่า นั่งบน หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Catch On Close On Dwell On Hang On Lean On Leap On Radiate Ride Ride Off Ride Out Ride Up Spring On

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Ride On"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"