กริยา 3 ช่อง: Ride ช่อง 2 Ride ช่อง 3

คำว่า Ride แปลว่า ขี่ ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Ride นี้ก็คือ Ride / Rode / Ridden
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ขี่ แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Ride: ขี่

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
RideRodeRiddenขี่

สรุปกริยา 3 ช่อง Ride

Ride ช่อง 2 คือ Rode
Ride ช่อง 3 คือ Ridden

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ขี่ แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

 • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
 • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
 • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Ride แปลว่า?

Ride มีความหมายว่า:

 1. (v) ขี่

 2. (vi) ขี่, ควบม้า

 3. (vt) ขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์

 4. (vi) ขึ้นลิฟท์

 5. (vi) ควบคุม, บังคับ

 6. (vi) ลอย, ล่องลอย

 7. (vi) อาศัย

 8. (vt) เดินทางโดยใช้ยานพาหนะ

 9. (vt) โต้ (คลื่น)

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง: Ride ช่อง 2 Ride ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Ride กริยาช่อง 2 Rode กริยาช่อง 3 Ridden แปลว่า ขี่ หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Radiate Rail Rain Out Rake Rake Off Rake Over Rake Up Rationalize Ride Off Ride On Ride Out Ride Up

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Ride"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"