กริยาช่อง 1

Ride

กริยาช่อง 2 Rode

กริยาช่อง 3 Ridden

แปลว่า ขี่

Ride

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Ride แปลว่า:

 1. ลอย, ล่องลอย

 2. อาศัย

 3. ขี่, ควบม้า

 4. ขึ้นลิฟท์

 5. ขี่, ควบม้า

 6. โต้ (คลื่น)

 7. เดินทางโดยใช้ยานพาหนะ

 8. เครื่องเล่นที่ขับขี่เพื่อความเพลิดเพลิน

 9. ขี่

 10. ขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์

 11. ขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์

 12. เดินทางโดยใช้ยานพาหนะ

 13. ขึ้นลิฟท์

 14. การเดินทางโดยยานพาหนะหรือหลังม้า

 15. ควบคุม, บังคับ

 16. การขี่ยานพาหนะ

 ภาพประกอบ

 • Ride

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Ride คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"