กริยาช่อง 1

Read

กริยาช่อง 2 Read

กริยาช่อง 3 Read

แปลว่า อ่าน

Read

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Read แปลว่า:

 1. แปล, ตีความ

 2. ตรวจสอบ, ตรวจปรู๊ฟ

 3. อ่าน

 4. ได้ยิน

 5. อ่าน, อ่านออกเสียง

 6. อ่านหนังสือ

 7. เรียน, เรียนรู้

 8. เข้าใจความหมาย, อ่านเข้าใจ

 9. อ่านข้อมูล

 10. ทำนาย, คาดเดา, คาดหมาย, คาดการณ์, ทำนาย

 11. ซึ่งมีความรู้จากการอ่าน, ซึ่งอ่านหนังสือมามาก

 ภาพประกอบ

 • Read

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Read คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"