กริยา 3 ช่อง: Play Out ช่อง 2 Play Out ช่อง 3

คำว่า Play Out แปลว่า เล่นข้างนอก ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Play Out นี้ก็คือ Play Out / Played Out / Played Out
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า เล่นข้างนอก แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Play Out: เล่นข้างนอก

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Play OutPlayed OutPlayed Outเล่นข้างนอก

สรุปกริยา 3 ช่อง Play Out

Play Out ช่อง 2 คือ Played Out
Play Out ช่อง 3 คือ Played Out

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า เล่นข้างนอก แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Play Out ช่อง 2 Play Out ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Play Out กริยาช่อง 2 Played Out กริยาช่อง 3 Played Out แปลว่า เล่นข้างนอก หมวด Regular Verb หมวด Regular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Play Play Along Play Around Play At Play Back Play Down Play Off Play On Play Up Play Up To Play Upon Play With Prove

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Play Out"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"