กริยาช่อง 1

Play Out

กริยาช่อง 2 Played Out

กริยาช่อง 3 Played Out

แปลว่า เล่นข้างนอก

Play Out

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Play Out แปลว่า:

  1. เล่นข้างนอก, เล่นกลางแจ้ง

  2. ผ่อน (เชือก) ให้ยาวทีละน้อย

  3. เล่นดนตร ี/ บรรเลงดนตรี

  4. เล่นจนเสร็จ (การแสดง, กีฬา)

 ภาพประกอบ

  • Play Out

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Play Out คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"