กริยา 3 ช่อง: Play Away ช่อง 2 Play Away ช่อง 3

คำว่า Play Away แปลว่า เล่น ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Play Away นี้ก็คือ Play Away / Played Away / Played Away
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า เล่น แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Play Away: เล่น

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Play AwayPlayed AwayPlayed Awayเล่น

สรุปกริยา 3 ช่อง Play Away

Play Away ช่อง 2 คือ Played Away
Play Away ช่อง 3 คือ Played Away

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า เล่น แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Play Away ช่อง 2 Play Away ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Play Away กริยาช่อง 2 Played Away กริยาช่อง 3 Played Away แปลว่า เล่น หมวด Regular Verb หมวด Regular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Play Play Along Play Around Play At Play Back Play Down Play Off Play On Play Up Play Up To Play Upon Play With Prove

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Play Away"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"