กริยา 3 ช่อง: Plan ช่อง 2 Plan ช่อง 3

คำว่า Plan แปลว่า วางแผน ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Plan นี้ก็คือ Plan / Planned / Planned
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า วางแผน แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Plan: วางแผน

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
PlanPlannedPlannedวางแผน

สรุปกริยา 3 ช่อง Plan

Plan ช่อง 2 คือ Planned
Plan ช่อง 3 คือ Planned

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า วางแผน แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Plan แปลว่า?

Plan มีความหมายว่า:

  1. (v) มีแผน

  2. (vi) วางแผน

  3. (vt) วางแผน, วางโครงการ, วางแผนงาน, กะแผนการ

  4. (v) วางแผนการ

  5. (vt) ออกแบบ, เขียนแบบแปลน

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Plan ช่อง 2 Plan ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Plan กริยาช่อง 2 Planned กริยาช่อง 3 Planned แปลว่า วางแผน หมวด Regular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Pace Pack It In Pain Pair Off With Paraphrase Particularize Partition Pass Back Plane Plant Plant Out Prove

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Plan"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"