กริยา 3 ช่อง: Misspell ช่อง 2 Misspell ช่อง 3

คำว่า Misspell แปลว่า สะกดผิด ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Misspell นี้ก็คือ Misspell / Misspelt / Misspelt หรือ Misspell / Misspelled / Misspelled
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า สะกดผิด แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Misspell: สะกดผิด

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
MisspellMisspeltMisspeltสะกดผิด
MisspellMisspelledMisspelledสะกดผิด

สรุปกริยา 3 ช่อง Misspell

Misspell ช่อง 2 คือ Misspelt และ Misspelled
Misspell ช่อง 3 คือ Misspelt และ Misspelled

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า สะกดผิด แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Misspell แปลว่า?

Misspell มีความหมายว่า:

  1. (vt) สะกดผิด

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Misspell ช่อง 2 Misspell ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Misspell กริยาช่อง 2 Misspelt กริยาช่อง 3 Misspelt แปลว่า สะกดผิด หมวด Irregular Verb
  • กริยา 3 ช่อง: Misspell ช่อง 2 Misspell ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Misspell กริยาช่อง 2 Misspelled กริยาช่อง 3 Misspelled แปลว่า สะกดผิด หมวด Regular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Make Make For Make It Up To Mangle Manipulate Marinate Mark Down Mark Out From Marry In Marry Off Mean Move

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Misspell"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"