กริยา 3 ช่อง: Meet ช่อง 2 Meet ช่อง 3

คำว่า Meet แปลว่า พบ ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Meet นี้ก็คือ Meet / Met / Met
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า พบ แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Meet: พบ

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
MeetMetMetพบ

สรุปกริยา 3 ช่อง Meet

Meet ช่อง 2 คือ Met
Meet ช่อง 3 คือ Met

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า พบ แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

 • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
 • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
 • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Meet แปลว่า?

Meet มีความหมายว่า:

 1. (v) กระทบไหล่

 2. (vt) จัดการ, รับมือ

 3. (vt) จัดให้พบกัน, พบกันอย่างเป็นทางการ

 4. (vt) จ่ายเงิน

 5. (vi) ชุมนุม, ประชุม

 6. (v) ตอบสนอง

 7. (vt) ต้อนรับ

 8. (vt) ทำตาม, สนอง, ยอมตาม

 9. (vt) บรรจบกับ, สัมผัสกับ, เชื่อมต่อกับ

 10. (v) บรรจวบ

 11. (v) ประจบ

 12. (v) ประชุม

 13. (v) ปะ

 14. (v) พบ

 15. (v) พบกัน

 16. (v) พบปะ

 17. (v) พบพาน

 18. (vt) พบโดยบังเอิญ

 19. (v) พานพบ

 20. (vt) รู้จักเป็นครั้งแรก, พบกันครั้งแรก, ได้รับการแนะนำให้รู้จัก

 21. (v) สบ

 22. (v) สโมสร

 23. (v) เข้าหา

 24. (v) เจอ

 25. (v) เจอกัน

 26. (v) เจอะ

 27. (v) เจอะกัน

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง: Meet ช่อง 2 Meet ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Meet กริยาช่อง 2 Met กริยาช่อง 3 Met แปลว่า พบ หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Make Make For Make It Up To Mangle Manipulate Marinate Mark Down Mean Meet Up Meet Up With Meet With Move

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Meet"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"