กริยาช่อง 1

Meet

กริยาช่อง 2 Met

กริยาช่อง 3 Met

แปลว่า พบ

Meet

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Meet แปลว่า:

 1. พบปะ

 2. ประจบ

 3. พบพาน

 4. เจอะกัน

 5. บรรจวบ

 6. เข้าหา

 7. พบกัน

 8. ปะ

 9. ประชุม

 10. กระทบไหล่

 11. เจอกัน

 12. สโมสร

 13. เจอ

 14. เจอะ

 15. ตอบสนอง

 16. พานพบ

 17. พบ

 18. สบ

 19. ตอบสนอง

 20. พบโดยบังเอิญ

 21. เหมาะสม, สมควร, พอควร

 22. บรรจบกับ, สัมผัสกับ, เชื่อมต่อกับ

 23. ทำตาม, สนอง, ยอมตาม

 24. การแข่งขันกีฬา

 25. จัดให้พบกัน, พบกันอย่างเป็นทางการ

 26. จัดให้พบกัน, พบกันอย่างเป็นทางการ

 27. ชุมนุม, ประชุม

 28. จัดการ, รับมือ

 29. ต้อนรับ

 30. รู้จักเป็นครั้งแรก, พบกันครั้งแรก, ได้รับการแนะนำให้รู้จัก

 31. จ่ายเงิน

 ภาพประกอบ

 • Meet

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Meet คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"