กริยาช่อง 1

Mean

กริยาช่อง 2 Meant

กริยาช่อง 3 Meant

แปลว่า หมายถึง

Mean

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Mean แปลว่า:

 1. ตัวกลาง

 2. ระยำตำบอน

 3. ใจต่ำ

 4. สาธารณ์

 5. ค่าเฉลี่ย

 6. เท่ากับ

 7. ใจทราม

 8. ค่ากลาง

 9. ต่ำช้า

 10. ค่าถัวเฉลี่ย

 11. หมายความว่า, แปลว่า, แสดงว่า

 12. ใจร้าย, ใจดำ, โหดร้าย, ใจแคบ, เลวทราม

 13. ทรุดโทรม, สกปรก, ซอมซ่อ, ขะมุกขมอม

 14. ตั้งใจ, มุ่งหมาย

 15. มีความหมายต่อ, มีความสำคัญต่อ

 16. มีเจตนา, ตั้งใจ, มุ่งหมาย

 17. ค่าเฉลี่ย, ตัวกลาง, มัชฌิม

 ภาพประกอบ

 • Mean

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Mean คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"