กริยา 3 ช่อง: Mean ช่อง 2 Mean ช่อง 3

คำว่า Mean แปลว่า หมายถึง ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Mean นี้ก็คือ Mean / Meant / Meant
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า หมายถึง แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Mean: หมายถึง

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
MeanMeantMeantหมายถึง

สรุปกริยา 3 ช่อง Mean

Mean ช่อง 2 คือ Meant
Mean ช่อง 3 คือ Meant

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า หมายถึง แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Mean แปลว่า?

Mean มีความหมายว่า:

  1. (vi) ตั้งใจ, มุ่งหมาย

  2. (vt) มีความหมายต่อ, มีความสำคัญต่อ

  3. (vt) มีเจตนา, ตั้งใจ, มุ่งหมาย

  4. (vt) หมายความว่า, แปลว่า, แสดงว่า

  5. (v) เท่ากับ

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Mean ช่อง 2 Mean ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Mean กริยาช่อง 2 Meant กริยาช่อง 3 Meant แปลว่า หมายถึง หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Make Make For Make It Up To Mangle Manipulate Marinate Mark Down Mark Out From Marry In Marry Off Move

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Mean"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"