กริยา 3 ช่อง: Make Out ช่อง 2 Make Out ช่อง 3

คำว่า Make Out แปลว่า ออกไป ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Make Out นี้ก็คือ Make Out / Made Out / Made Out
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ออกไป แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Make Out: ออกไป

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Make OutMade OutMade Outออกไป

สรุปกริยา 3 ช่อง Make Out

Make Out ช่อง 2 คือ Made Out
Make Out ช่อง 3 คือ Made Out

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ออกไป แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Make Out ช่อง 2 Make Out ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Make Out กริยาช่อง 2 Made Out กริยาช่อง 3 Made Out แปลว่า ออกไป หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Make Make After Make Away With Make Do With Make For Make Into Make It Make It Up To Make Of Make Off Make Over Make Up For

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Make Out"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"