กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง: Make After ช่อง 2 Make After ช่อง 3

คำว่า Make After แปลว่า ทำหลังจาก ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Make After นี้ก็คือ Make After / Made After / Made After
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ทำหลังจาก แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Make After: ทำหลังจาก

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Make AfterMade AfterMade Afterทำหลังจาก

สรุปกริยา 3 ช่อง Make After

Make After ช่อง 2 คือ Made After
Make After ช่อง 3 คือ Made After

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ทำหลังจาก แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Make After ช่อง 2 Make After ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Make After กริยาช่อง 2 Made After กริยาช่อง 3 Made After แปลว่า ทำหลังจาก หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Call After Make Make Away With Make Do With Make For Make Into Make It Up To Make Of Make Off Make Out Make Over Make Up For

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Make After"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"