กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง: Make ช่อง 2 Make ช่อง 3

คำว่า Make แปลว่า ทำ, สร้าง ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Make นี้ก็คือ Make / Made / Made
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ทำ, สร้าง แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Make: ทำ, สร้าง

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
MakeMadeMadeทำ, สร้าง

สรุปกริยา 3 ช่อง Make

Make ช่อง 2 คือ Made
Make ช่อง 3 คือ Made

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ทำ, สร้าง แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

 • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
 • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
 • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Make แปลว่า?

Make มีความหมายว่า:

 1. (vt) กระตุ้น, ทำให้, เป็นเหตุให้

 2. (vt) กลายเป็น, เปลี่ยนสภาพเป็น

 3. (vt) ก่อให้เกิด, ทำให้เป็น

 4. (vt) คาดคะเน, กะ, ประเมิน, ประมาณ

 5. (vt) จัด (ที่นอน), เตรียม

 6. (vt) จัด (เตียงนอน), จัดแต่ง, ทำเตียง

 7. (v) จัดทำ

 8. (vt) จัดหา

 9. (vt) จัดเวลา, จัดตารางเวลา

 10. (vt) ทัน, ทันเวลา

 11. (v) ทำ

 12. (vt) ทำ, จัดทำ, สร้าง, ผลิต

 13. (vt) ทำกำไร, ทำเงิน, สร้างกำไร, สร้างรายได้

 14. (vt) ทำคะแนน (กีฬา)

 15. (vt) บรรลุเป้าหมาย

 16. (vt) บังคับ, บังคับให้ทำ

 17. (vt) ปรุง (อาหาร)

 18. (vt) หาได้, มีรายได้, หารายได้

 19. (vt) เขียน, แต่ง, ประพันธ์

 20. (vt) เข้าใจ

 21. (vt) เท่ากับ, รวมเป็น, มีจำนวนเป็น

 22. (vt) แต่งตั้ง

 23. (vt) ไปถึง, ถึง, มาถึง

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง: Make ช่อง 2 Make ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Make กริยาช่อง 2 Made กริยาช่อง 3 Made แปลว่า ทำ, สร้าง หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Make After Make Away With Make Do With Make For Make Into Make It Up To Make Of Make Off Make Out Make Over Make Up Make Up For Mean


 แท็ก makes making

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Make"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"