กริยาช่อง 1

Make

กริยาช่อง 2 Made

กริยาช่อง 3 Made

แปลว่า ทำ, สร้าง

Make

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Make แปลว่า:

 1. จัด (เตียงนอน), จัดแต่ง, ทำเตียง

 2. เข้าใจ

 3. เครื่องหมายการค้า, ยี่ห้อ

 4. จัดหา

 5. จัด (ที่นอน), เตรียม

 6. ก่อให้เกิด, ทำให้เป็น

 7. จัดทำ

 8. บรรลุเป้าหมาย

 9. ทำ, จัดทำ, สร้าง, ผลิต

 10. ทำ

 11. แต่งตั้ง

 12. กระตุ้น, ทำให้, เป็นเหตุให้

 13. เขียน, แต่ง, ประพันธ์

 14. เท่ากับ, รวมเป็น, มีจำนวนเป็น

 15. ไปถึง, ถึง, มาถึง

 16. ปรุง (อาหาร)

 17. คาดคะเน, กะ, ประเมิน, ประมาณ

 18. บังคับ, บังคับให้ทำ

 19. กระบวนการผลิต, แบบ, วิธีการผลิต

 20. ทัน, ทันเวลา

 21. ทำคะแนน (กีฬา)

 22. จัดเวลา, จัดตารางเวลา

 23. หาได้, มีรายได้, หารายได้

 24. กลายเป็น, เปลี่ยนสภาพเป็น

 25. ทำกำไร, ทำเงิน, สร้างกำไร, สร้างรายได้

 ภาพประกอบ

 • Make

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Make คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"