กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง: Lose ช่อง 2 Lose ช่อง 3

คำว่า Lose แปลว่า ทำหาย ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Lose นี้ก็คือ Lose / Lost / Lost
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ทำหาย แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Lose: ทำหาย

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
LoseLostLostทำหาย

สรุปกริยา 3 ช่อง Lose

Lose ช่อง 2 คือ Lost
Lose ช่อง 3 คือ Lost

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ทำหาย แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

 • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
 • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
 • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Lose แปลว่า?

Lose มีความหมายว่า:

 1. (vt) กำจัด

 2. (v) ขาดหาย

 3. (v) ควักเนื้อ

 4. (v) ชวด

 5. (v) ตกหาย

 6. (v) ตาย

 7. (vt) ทำหาย, ตกหล่น, ตกหาย

 8. (v) ปราชัย

 9. (v) ปิ๋ว

 10. (v) พ่าย

 11. (v) พ่ายแพ้

 12. (vt) พ่ายแพ้, แพ้, พ่าย

 13. (vt) ยอมจำนน, ยอมแพ้

 14. (v) สูญ

 15. (vt) สูญเสีย, เสียไป

 16. (vt) หมกมุ่น, เพลิน, ลืมตัว

 17. (v) หรอ

 18. (vt) หลงทาง, หลง

 19. (vt) หลบหนี, หนี

 20. (v) เข้าเนื้อ

 21. (v) เข้าเลือด

 22. (vi) เดินไปอย่างช้าๆ (นาฬิกา)

 23. (v) เสีย

 24. (vt) เสียเวลา (หรือโอกาส)

 25. (v) เสียเหลี่ยม

 26. (vt) ไม่ทันได้ยินหรือเห็น, ตามไม่ทัน

 27. (vt) ไม่สามารถควบคุมได้, ไม่สามารถยับยั้งได้

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง: Lose ช่อง 2 Lose ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Lose กริยาช่อง 2 Lost กริยาช่อง 3 Lost แปลว่า ทำหาย หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Lacquer Lamb Lampoon Land Lard Lay Leap Let Lift Lose Out Lose Out On Lose Out To


 แท็ก loses losing

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Lose"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"