กริยา 3 ช่อง: Look After ช่อง 2 Look After ช่อง 3

คำว่า Look After แปลว่า ดูแล ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Look After นี้ก็คือ Look After / Looked After / Looked After
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ดูแล แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Look After: ดูแล

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Look AfterLooked AfterLooked Afterดูแล

สรุปกริยา 3 ช่อง Look After

Look After ช่อง 2 คือ Looked After
Look After ช่อง 3 คือ Looked After

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ดูแล แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Look After แปลว่า?

Look After มีความหมายว่า:

  1. (v) ดูแลรักษา

  2. (v) ปรนนิบัติ

  3. (v) เฝ้าดูแล

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Look After ช่อง 2 Look After ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Look After กริยาช่อง 2 Looked After กริยาช่อง 3 Looked After แปลว่า ดูแล หมวด Regular Verb หมวด Regular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Call After Lay Look Look Back Look Down On Look For Look In Look In On Look On Look Round Look Through Look To Look Up

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Look After"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"