กริยาช่อง 1

Look

กริยาช่อง 2 Looked

กริยาช่อง 3 Looked

แปลว่า มอง

Look

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Look แปลว่า:

 1. ยล

 2. สมัยนิยม, แบบ, แฟชั่น

 3. จงดู

 4. มอง

 5. สีหน้า

 6. ค้นหา, มองหา

 7. การค้นหา, การตรวจสอบ

 8. เผชิญหน้า, เผชิญหน้า

 9. มีแนวโน้ม, โน้มเอียง

 10. ตัดสิน

 11. รูปร่างท่าทาง, รูปร่างหน้าตา, ลักษณะท่าทาง, ลักษณะ, ท่าทาง

 12. การมอง, การดู, การมองดู

 13. ดู, แล, มอง, มองดู, เพ่ง

 14. มีท่าทาง, ดูเหมือน, ปรากฏ, ดูราวกับว่า

 15. พิจารณา, ให้ความสนใจ, เอาใจใส่

 16. เครื่องทอผ้า

 17. ดู, แล, มอง, มองดู, เพ่ง

 18. แสดงออก, แสดงท่าทาง

 ภาพประกอบ

 • Look

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Look คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"