กริยา 3 ช่อง: Look ช่อง 2 Look ช่อง 3

คำว่า Look แปลว่า มอง ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Look นี้ก็คือ Look / Looked / Looked
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า มอง แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Look: มอง

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
LookLookedLookedมอง

สรุปกริยา 3 ช่อง Look

Look ช่อง 2 คือ Looked
Look ช่อง 3 คือ Looked

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า มอง แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

 • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
 • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
 • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Look แปลว่า?

Look มีความหมายว่า:

 1. (vi) ค้นหา, มองหา

 2. (v) จงดู

 3. (vt) ดู, แล, มอง, มองดู, เพ่ง

 4. (vt) ตัดสิน

 5. (vi) พิจารณา, ให้ความสนใจ, เอาใจใส่

 6. (v) มอง

 7. (vi) มีท่าทาง, ดูเหมือน, ปรากฏ, ดูราวกับว่า

 8. (vi) มีแนวโน้ม, โน้มเอียง

 9. (v) ยล

 10. (vi) เผชิญหน้า, เผชิญหน้า

 11. (vt) แสดงออก, แสดงท่าทาง

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง: Look ช่อง 2 Look ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Look กริยาช่อง 2 Looked กริยาช่อง 3 Looked แปลว่า มอง หมวด Regular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Lay Look After Look Back Look Down On Look For Look In Look In On Look On Look Over Look Round Look Through Look To Look Up

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Look"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"