กริยาช่อง 1

Live On

กริยาช่อง 2 Lived On

กริยาช่อง 3 Lived On

แปลว่า อยู่ต่อ

Live On

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Live On แปลว่า:

  1. สืบต่อมา, มีอยู่ต่อมา, ดำเนินต่อมา

  2. มีชีวิตอยู่ต่อไป

  3. อาศัยอยู่ในหรือที่

  4. หาเลี้ยงชีพด้วย, หารายได้จาก, เลี้ยงชีวิตด้วย

 ภาพประกอบ

  • Live On

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Live On คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"