กริยาช่อง 1

Live For

กริยาช่อง 2 Lived For

กริยาช่อง 3 Lived For

แปลว่า อยู่เพื่อ

Live For

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Live For แปลว่า:

  1. สนใจมากเกินไป

  2. ปรารถนาอย่างมาก

  3. ยังประทังชีวิตอยู่ต่อไปได้ (ในช่วงเวลาหนึ่ง), ยังมีชีวิตต่อไปได้

 ภาพประกอบ

  • Live For

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Live For คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"