กริยา 3 ช่อง: Live By ช่อง 2 Live By ช่อง 3

คำว่า Live By แปลว่า อยู่โดย ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Live By นี้ก็คือ Live By / Lived By / Lived By
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า อยู่โดย แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Live By: อยู่โดย

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Live ByLived ByLived Byอยู่โดย

สรุปกริยา 3 ช่อง Live By

Live By ช่อง 2 คือ Lived By
Live By ช่อง 3 คือ Lived By

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า อยู่โดย แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Live By ช่อง 2 Live By ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Live By กริยาช่อง 2 Lived By กริยาช่อง 3 Lived By แปลว่า อยู่โดย หมวด Regular Verb หมวด Regular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Lay Live Live Down Live For Live In Live It Up Live Off Live On Live Out Live Through Live Together Live Up To Live With

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Live By"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"