กริยาช่อง 1

Live By

กริยาช่อง 2 Lived By

กริยาช่อง 3 Lived By

แปลว่า อยู่โดย

Live By

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Live By แปลว่า:

  1. เลี้ยงชีวิตด้วย

  2. มีบ้านอยู่ต่อจาก, อาศัยอยู่ถัดไป

  3. ดำเนินชีวิตตาม, เจริญรอยตาม

 ภาพประกอบ

  • Live By

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Live By คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"