กริยาช่อง 1

Live

กริยาช่อง 2 Lived

กริยาช่อง 3 Lived

แปลว่า อาศัยอยู่

Live

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Live แปลว่า:

 1. มีชีวิต

 2. ดำเนินชีวิต, ใช้ชีวิต

 3. ถ่ายทอดสด

 4. ยังชีพด้วย, ประทังชีวิตด้วย

 5. ถ่ายทอดสด

 6. ที่เกี่ยวข้องกับความสนใจในปัจจุบัน

 7. สด

 8. ต่อเข้ากับแหล่งพลังงานไฟฟ้า

 9. ยืดหยุ่นได้ (คำไม่เป็นทางการ), เด้งได้

 10. ดำรงชีวิต

 11. ดำรงชีพ

 12. ประสบ

 13. อาศัย, อยู่, พัก

 14. สนุกกับชีวิตอย่างเต็มที่, ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน

 15. ครองชีพ

 16. ใช้ชีวิต

 17. อยู่อาศัย

 18. เลี้ยงชีพ

 19. ยังไม่ระเบิด

 20. ลุก (ถ่านไฟ), คุแดง

 21. ดำเนินชีวิต, ใช้ชีวิต

 22. มีชีวิตชีวา (คำไม่เป็นทางการ), เต็มไปด้วยชีวิตชีวา

 23. อาจปะทุได้อีก

 24. ยังคงอยู่ (ชีวิต, การกระทำ, ความทรงจำ)

 25. ไม่ด้าน (กระสุน)

 26. ครองชีวิต

 27. มีชีวิต, คงอยู่, เป็นๆ, ไม่ตาย

 28. มีชีวิตอยู่

 29. ยังคงมีชีวิตอยู่

 30. สว่าง (สี), สดใส

 ภาพประกอบ

 • Live

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Live คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"