กริยา 3 ช่อง: Live ช่อง 2 Live ช่อง 3

คำว่า Live แปลว่า อาศัยอยู่ ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Live นี้ก็คือ Live / Lived / Lived
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า อาศัยอยู่ แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Live: อาศัยอยู่

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
LiveLivedLivedอาศัยอยู่

สรุปกริยา 3 ช่อง Live

Live ช่อง 2 คือ Lived
Live ช่อง 3 คือ Lived

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า อาศัยอยู่ แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

 • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
 • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
 • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Live แปลว่า?

Live มีความหมายว่า:

 1. (v) ครองชีพ

 2. (v) ครองชีวิต

 3. (v) ดำรงชีพ

 4. (v) ดำรงชีวิต

 5. (vi) ดำเนินชีวิต, ใช้ชีวิต

 6. (vt) ประสบ

 7. (v) มีชีวิต

 8. (vi) มีชีวิตอยู่

 9. (vi) ยังคงมีชีวิตอยู่

 10. (vi) ยังคงอยู่ (ชีวิต, การกระทำ, ความทรงจำ)

 11. (vi) ยังชีพด้วย, ประทังชีวิตด้วย

 12. (vi) สนุกกับชีวิตอย่างเต็มที่, ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน

 13. (v) อยู่อาศัย

 14. (vi) อาศัย, อยู่, พัก

 15. (v) เลี้ยงชีพ

 16. (v) ใช้ชีวิต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง: Live ช่อง 2 Live ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Live กริยาช่อง 2 Lived กริยาช่อง 3 Lived แปลว่า อาศัยอยู่ หมวด Regular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Lay Live By Live Down Live For Live In Live It Up Live Off Live On Live Out Live Through Live Together Live Up To Live With


 แท็ก lives

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Live"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"