กริยาช่อง 1

Light

กริยาช่อง 2 Lighted/Lit

กริยาช่อง 3 Lighted

แปลว่า จุดไฟ

Light

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Light แปลว่า:

 1. ติด

 2. เบา

 3. แสง

 4. แสง

 5. แสงไฟ

 6. เบาเหวง

 7. รุม

 8. อาภา

 9. ภัสสร

 10. โอภาส

 11. ก่อไฟ

 12. รูจี

 13. ประภาส

 14. ภา

 15. ไฟแช็ค, ไม้ขีดไฟ

 16. จุด

 17. จุดไฟ

 18. เบาโหวง

 19. ลหุ

 20. ธุมเพลิง

 21. ภาณุ

 22. ภาส

 23. แสงสี

 24. ไฟฉาย

 25. อาโลก

 26. อาภาส

 27. ที่ย่อยง่าย, ที่ไม่หนักท้อง

 28. แสงสว่าง

 29. บางเบา

 30. สัญญาณไฟ (จราจร), ไฟจราจร

 31. อ่อน (สี), ซีด, จาง

 32. ทำให้สว่าง, ให้ความสว่าง,ให้แสงสว่าง

 33. ที่มีน้ำหนักเบา, ที่มีน้ำหนักน้อย

 34. ไฟหน้ารถ, ไฟรถยนต์

 35. สว่าง

 36. ที่ให้พลังงานต่ำ (อาหาร)

 37. สว่าง, เต็มไปด้วยแสงสว่าง, สุกใส

 38. แหล่งกำเนิดแสง

 39. เบาๆ อ่อนๆ (ลม, ฝน)

 40. จุดไฟ, จุด, ติดไฟ, ก่อไฟ

 41. ไม่เคร่งเครียด, ผ่อนคลาย

 42. ความสว่าง

 43. ง่าย, ไม่ยากเย็น, ไม่หนักหนา

 44. ที่ขึ้นฟู (อาหาร)

 ภาพประกอบ

 • Light

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Light คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"