กริยา 3 ช่อง: Lend ช่อง 2 Lend ช่อง 3

คำว่า Lend แปลว่า ให้ยืม ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Lend นี้ก็คือ Lend / Lent / Lent
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ให้ยืม แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Lend: ให้ยืม

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
LendLentLentให้ยืม

สรุปกริยา 3 ช่อง Lend

Lend ช่อง 2 คือ Lent
Lend ช่อง 3 คือ Lent

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ให้ยืม แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Lend แปลว่า?

Lend มีความหมายว่า:

  1. (v) ออกดอก

  2. (vt) ให้ยืม

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Lend ช่อง 2 Lend ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Lend กริยาช่อง 2 Lent กริยาช่อง 3 Lent แปลว่า ให้ยืม หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Lacquer Lamb Lampoon Land Lard Lark Around Laugh Launch Lay Leap Let Lift

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Lend"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"