กริยาช่อง 1

Leave Out

กริยาช่อง 2 Left Out

กริยาช่อง 3 Left Out

แปลว่า ออกจาก

Leave Out

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Leave Out แปลว่า:

  1. ปล่อยไว้ข้างนอก, ทิ้งไว้ข้างนอก

  2. ไม่สนใจ, ไม่แยแส

  3. วางไว้ให้, เตรียมไว้ให้แล้ว

  4. ลบออกไป, กันออกไป, เอาออกไป

  5. ้ร่วง (ใบไม้), หล่น

 ภาพประกอบ

  • Leave Out

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Leave Out คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"