กริยาช่อง 1

Leave

กริยาช่อง 2 Left

กริยาช่อง 3 Left

แปลว่า ออกจาก

Leave

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Leave แปลว่า:

 1. ผละ

 2. แรม

 3. ทิ้ง

 4. ละทิ้ง

 5. ตีจาก

 6. สละ

 7. ปล่อยเกาะ

 8. แรมรา

 9. ออกเดินทาง

 10. เริดร้าง

 11. เหลือ, เหลืออยู่, เหลือไว้

 12. ฝากไว้, ฝาก, ให้ไว้, มอบ, มอบไว้, มอบหมาย

 13. การอำลา, การกล่าวลา

 14. การอนุญาต

 15. การลาหยุด, การลาพัก, การลา

 16. ออกจาก, จาก

 17. ทอดทิ้ง, ปล่อยไว้, ทิ้งไว้, ทิ้ง

 18. แตกใบอ่อน

 ภาพประกอบ

 • Leave

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Leave คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"