กริยา 3 ช่อง: Leave ช่อง 2 Leave ช่อง 3

คำว่า Leave แปลว่า ออกจาก ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Leave นี้ก็คือ Leave / Left / Left
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ออกจาก แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Leave: ออกจาก

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
LeaveLeftLeftออกจาก

สรุปกริยา 3 ช่อง Leave

Leave ช่อง 2 คือ Left
Leave ช่อง 3 คือ Left

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ออกจาก แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

 • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
 • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
 • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Leave แปลว่า?

Leave มีความหมายว่า:

 1. (v) ตีจาก

 2. (vt) ทอดทิ้ง, ปล่อยไว้, ทิ้งไว้, ทิ้ง

 3. (v) ทิ้ง

 4. (v) ปล่อยเกาะ

 5. (v) ผละ

 6. (vt) ฝากไว้, ฝาก, ให้ไว้, มอบ, มอบไว้, มอบหมาย

 7. (v) ละทิ้ง

 8. (v) สละ

 9. (vt) ออกจาก, จาก

 10. (vi) ออกเดินทาง

 11. (v) เริดร้าง

 12. (vt) เหลือ, เหลืออยู่, เหลือไว้

 13. (vi) แตกใบอ่อน

 14. (v) แรม

 15. (v) แรมรา

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง: Leave ช่อง 2 Leave ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Leave กริยาช่อง 2 Left กริยาช่อง 3 Left แปลว่า ออกจาก หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Lacquer Lamb Lampoon Land Lard Lark Around Lay Leap Leave On Leave Out Let Lift

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Leave"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"