กริยาช่อง 1

Learn

กริยาช่อง 2 Learned/Learnt

กริยาช่อง 3 Learned/Learnt

แปลว่า เรียน

Learn

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Learn แปลว่า:

  1. ท่องหนังสือ

  2. เรียน, เรียนรู้, ศึกษา, เล่าเรียน, เข้าเรียน, ฝึกปรือ, ฝึกหัด

  3. เรียน, เรียนรู้, ศึกษา, เล่าเรียน, เข้าเรียน, ฝึกปรือ, ฝึกหัด

  4. ทราบ, รู้, ได้ยิน, รับรู้

  5. เรียน

  6. ทราบ, รู้, ได้ยิน, รับรู้

  7. ท่องจำ, ท่อง, ฝึกฝน

 ภาพประกอบ

  • Learn

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Learn คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"