กริยา 3 ช่อง: Learn ช่อง 2 Learn ช่อง 3

คำว่า Learn แปลว่า เรียน ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Learn นี้ก็คือ Learn / Learnt / Learnt หรือ Learn / Learned / Learned
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า เรียน แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Learn: เรียน

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
LearnLearntLearntเรียน
LearnLearnedLearnedเรียน

สรุปกริยา 3 ช่อง Learn

Learn ช่อง 2 คือ Learnt และ Learned
Learn ช่อง 3 คือ Learnt และ Learned

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า เรียน แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Learn แปลว่า?

Learn มีความหมายว่า:

  1. (vi) ทราบ, รู้, ได้ยิน, รับรู้

  2. (vt) ท่องจำ, ท่อง, ฝึกฝน

  3. (v) ท่องหนังสือ

  4. (v) เรียน

  5. (vi) เรียน, เรียนรู้, ศึกษา, เล่าเรียน, เข้าเรียน, ฝึกปรือ, ฝึกหัด

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Learn ช่อง 2 Learn ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Learn กริยาช่อง 2 Learnt กริยาช่อง 3 Learnt แปลว่า เรียน มีหลายแบบ y หมวด Irregular Verb
  • กริยา 3 ช่อง: Learn ช่อง 2 Learn ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Learn กริยาช่อง 2 Learned กริยาช่อง 3 Learned แปลว่า เรียน หมวด Regular Verb มีหลายแบบ y หมวด Regular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Lacquer Lamb Lampoon Land Lard Lark Around Laugh Launch Lay Leap Let Lift

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Learn"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"