กริยา 3 ช่อง: Leap ช่อง 2 Leap ช่อง 3

คำว่า Leap แปลว่า กระโดด ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Leap นี้ก็คือ Leap / Leaped / Leaped หรือ Leap / Leapt / Leapt
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า กระโดด แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Leap: กระโดด

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
LeapLeapedLeapedกระโดด
LeapLeaptLeaptกระโดด

สรุปกริยา 3 ช่อง Leap

Leap ช่อง 2 คือ Leaped และ Leapt
Leap ช่อง 3 คือ Leaped และ Leapt

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า กระโดด แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

 • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
 • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
 • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Leap แปลว่า?

Leap มีความหมายว่า:

 1. (v) กระโจน

 2. (vi) กระโดด, กระโจน, โดด

 3. (vt) กระโดดข้าม (สิ่งกีดขวาง), ข้าม, ผ่านข้าม

 4. (vt) ทำให้ (สัตว์) กระโดดข้าม, ทำให้กระโดด

 5. (vi) เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว, ดำเนินการอย่างรวดเร็ว

 6. (v) โผน

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง: Leap ช่อง 2 Leap ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Leap กริยาช่อง 2 Leaped กริยาช่อง 3 Leaped แปลว่า กระโดด หมวด Regular Verb มีหลายแบบ y หมวด Regular Verb
 • กริยา 3 ช่อง: Leap ช่อง 2 Leap ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Leap กริยาช่อง 2 Leapt กริยาช่อง 3 Leapt แปลว่า กระโดด หมวด Irregular Verb มีหลายแบบ y หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Lacquer Lamb Lampoon Land Lard Lay Leap At Leap On Leap Out At Leap Upon Let Lift


 แท็ก leaps leaping leapt leaped

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Leap"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"