กริยาช่อง 1

Leap

กริยาช่อง 2 Leaped

กริยาช่อง 3 Leaped

แปลว่า กระโดด

Leap

Posted on by Admin

กริยาช่อง 2 Leapt

กริยาช่อง 3 Leapt

แปลว่า กระโดด

Leap

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Leap แปลว่า:

 1. กระโดดข้าม (สิ่งกีดขวาง), ข้าม, ผ่านข้าม

 2. การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน, การเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

 3. กระโจน

 4. การกระโดด, การกระโจน, การโดด

 5. ทำให้ (สัตว์) กระโดดข้าม, ทำให้กระโดด

 6. กระโดด, กระโจน, โดด

 7. การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

 8. เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว, ดำเนินการอย่างรวดเร็ว

 9. โผน

 ภาพประกอบ

 • Leap
 • Leap

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Leap คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"