กริยาช่อง 1

Lay

กริยาช่อง 2 Laid

กริยาช่อง 3 Laid

แปลว่า วางไข่

Lay

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Lay แปลว่า:

 1. จัดโต๊ะ, จัดเตรียมโต๊ะอาหาร

 2. ปู

 3. อ้างเหตุผล, ให้เหตุผล

 4. เสพสังวาส (คำสแลง), มีเพศสัมพันธ์

 5. คู่นอน, คู่ร่วมสังวาส

 6. วางลง, วาง, พาด

 7. ทำให้เรียบ

 8. ท้าพนัน, วางเดิมพัน

 9. คลี่, ลาด, ปู

 10. ท้าพนัน, วางเดิมพัน

 11. นำเสนอ, นำไปแจ้ง

 12. กำหนด (หน้าที่, โทษ,...), มอบหมาย

 13. จัดวางให้เหมาะสม, วางให้เป็นระเบียบ

 14. ฝัง (ศพ)

 15. ก่อตั้ง, สร้าง, จัดตั้ง, วางราก

 16. วางไข่, ออกไข่

 17. พาด

 18. ทำให้อยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่ง

 19. กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา lie

 20. เกี่ยวกับฆราวาส, ไม่ใช่พระ

 21. เรื่องเล่าหรือบทกลอนสั้นๆ, บทกวีสั้นๆ

 22. ไม่เชี่ยวชาญพิเศษ, ไม่มีความรู้พิเศษ

 ภาพประกอบ

 • Lay

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Lay คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"