กริยา 3 ช่อง: Lay ช่อง 2 Lay ช่อง 3

คำว่า Lay แปลว่า วางไข่ ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Lay นี้ก็คือ Lay / Laid / Laid
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า วางไข่ แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Lay: วางไข่

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
LayLaidLaidวางไข่

สรุปกริยา 3 ช่อง Lay

Lay ช่อง 2 คือ Laid
Lay ช่อง 3 คือ Laid

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า วางไข่ แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

 • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
 • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
 • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Lay แปลว่า?

Lay มีความหมายว่า:

 1. (vi) กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา lie

 2. (vt) กำหนด (หน้าที่, โทษ,...), มอบหมาย

 3. (vt) ก่อตั้ง, สร้าง, จัดตั้ง, วางราก

 4. (vt) คลี่, ลาด, ปู

 5. (vt) จัดวางให้เหมาะสม, วางให้เป็นระเบียบ

 6. (vt) จัดโต๊ะ, จัดเตรียมโต๊ะอาหาร

 7. (vt) ทำให้อยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่ง

 8. (vt) ทำให้เรียบ

 9. (vt) ท้าพนัน, วางเดิมพัน

 10. (vt) นำเสนอ, นำไปแจ้ง

 11. (v) ปู

 12. (vt) ฝัง (ศพ)

 13. (v) พาด

 14. (vt) วางลง, วาง, พาด

 15. (vi) วางไข่, ออกไข่

 16. (vt) อ้างเหตุผล, ให้เหตุผล

 17. (vt) เสพสังวาส (คำสแลง), มีเพศสัมพันธ์

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง: Lay ช่อง 2 Lay ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Lay กริยาช่อง 2 Laid กริยาช่อง 3 Laid แปลว่า วางไข่ หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Lay Down Lay Into Lay Off Lay On Lay Out Leap Let Lie Lie Around Lie Down Lie With Lift

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Lay"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"