กริยาช่อง 1

Know

กริยาช่อง 2 Knew

กริยาช่อง 3 Known

แปลว่า รู้จัก

Know

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Know แปลว่า:

 1. จำได้

 2. ทราบเกล้าทราบกระหม่อม

 3. รู้

 4. ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

 5. ดูออก

 6. ทราบฝ่าพระบาท

 7. ชำนัญ

 8. เข้าใจ, ตระหนัก, ดูออก, มองออก

 9. รับทราบ, รับรู้

 10. ประสีประสา

 11. รู้จัก, คุ้นเคย

 12. ทราบ

 13. รู้ความ

 14. เรียนรู้, รู้, มีประสบการณ์

 15. ได้เรื่อง

 16. รู้, รู้จัก, รู้ดี, ทราบ, เข้าใจ, ประจักษ์, รู้เรื่อง, ตระหนัก

 17. รู้จัก

 18. รู้เรื่องราว

 ภาพประกอบ

 • Know

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Know คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"