กริยา 3 ช่อง

กริยาช่อง 1

Know

กริยาช่อง 2 Knew

กริยาช่อง 3 Known

แปลว่า รู้จัก

กริยา 3 ช่อง ของ Know คืออะไร? มาดูคำอ่าน คำแปลกันเลย, กริยาช่อง 1 Know กริยาช่อง 2 Knew กริยาช่อง 3 Known แปลว่า รู้จัก หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Know แปลว่า:

 1. (vt) จำได้

 2. (v) ชำนัญ

 3. (v) ดูออก

 4. (v) ทราบ

 5. (v) ทราบฝ่าพระบาท

 6. (v) ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

 7. (v) ทราบเกล้าทราบกระหม่อม

 8. (v) ประสีประสา

 9. (vi) รับทราบ, รับรู้

 10. (v) รู้

 11. (vt) รู้, รู้จัก, รู้ดี, ทราบ, เข้าใจ, ประจักษ์, รู้เรื่อง, ตระหนัก

 12. (v) รู้ความ

 13. (v) รู้จัก

 14. (vt) รู้จัก, คุ้นเคย

 15. (v) รู้เรื่องราว

 16. (vt) เข้าใจ, ตระหนัก, ดูออก, มองออก

 17. (vt) เรียนรู้, รู้, มีประสบการณ์

 18. (v) ได้เรื่อง

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง ของ Know คืออะไร? มาดูคำอ่าน คำแปลกันเลย, กริยาช่อง 1 Know กริยาช่อง 2 Knew กริยาช่อง 3 Known แปลว่า รู้จัก หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน


 แท็ก no new kniw knows

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Know"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"