กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง: Knit ช่อง 2 Knit ช่อง 3

คำว่า Knit แปลว่า ถัก ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Knit นี้ก็คือ Knit / Knit / Knit
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ถัก แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Knit: ถัก

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
KnitKnitKnitถัก

สรุปกริยา 3 ช่อง Knit

Knit ช่อง 2 คือ Knit
Knit ช่อง 3 คือ Knit

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ถัก แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Knit แปลว่า?

Knit มีความหมายว่า:

  1. (vt) ขมวดคิ้ว, ย่นหน้าผาก

  2. (v) ถัก

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Knit ช่อง 2 Knit ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Knit กริยาช่อง 2 Knit กริยาช่อง 3 Knit แปลว่า ถัก หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Keel Keep Back Keep In With Keep Off Key To Kick Around Kick Out Kill Kiss Up To Knock Knock About Know

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Knit"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"