กริยาช่อง 1

Job

กริยาช่อง 2 Jobbed

กริยาช่อง 3 Jobbed

Job

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Job แปลว่า:

  1. มอบหมายงานให้ผู้รับเหมารายย่อย

  2. ความรับผิดชอบ, หน้าที่

  3. งาน, อาชีพ, การทำมาหากิน

  4. การกระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะการลักทรัพย์ (คำแสลง)

  5. งาน, ชิ้นงาน

 ภาพประกอบ

  • Job

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "Job"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"