กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง: Jive ช่อง 2 Jive ช่อง 3

คำว่า Jive ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Jive นี้ก็คือ Jive / Jived / Jived
โดยที่ทั้ง 3 ช่องมีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Jive

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3
JiveJivedJived

สรุปกริยา 3 ช่อง Jive

Jive ช่อง 2 คือ Jived
Jive ช่อง 3 คือ Jived

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Jive แปลว่า?

Jive มีความหมายว่า:

  1. (vi) หลอก (คำไม่เป็นทางการ)

  2. (vi) เต้นรำในจังหวะร็อคแอนด์โรลหรือแจ๊ส

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Jive ช่อง 2 Jive ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Jive กริยาช่อง 2 Jived กริยาช่อง 3 Jived หมวด Regular Verb หมวด Regular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Jabber Jack In Jam On Jerk Jerk Around Jerk Off Join Joke Around Jot Down Jumble Jump Off Juxtapose

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Jive"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"