กริยา 3 ช่อง: Hijack ช่อง 2 Hijack ช่อง 3

คำว่า Hijack ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Hijack นี้ก็คือ Hijack / Hijacked / Hijacked
โดยที่ทั้ง 3 ช่องมีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Hijack

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3
HijackHijackedHijacked

สรุปกริยา 3 ช่อง Hijack

Hijack ช่อง 2 คือ Hijacked
Hijack ช่อง 3 คือ Hijacked

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Hijack แปลว่า?

Hijack มีความหมายว่า:

  1. (vt) จี้เครื่องบิน เรือ หรือรถไฟ, ปล้นเครื่องบิน, เรือ, รถไฟ

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Hijack ช่อง 2 Hijack ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Hijack กริยาช่อง 2 Hijacked กริยาช่อง 3 Hijacked หมวด Regular Verb หมวด Regular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Hack Up Hackle Halve Hammer Out Hand Back Hand Down Handle Hang Hang Back Hate Help Hold

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Hijack"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"