กริยา 3 ช่อง: Hide ช่อง 2 Hide ช่อง 3

คำว่า Hide แปลว่า ซ่อน ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Hide นี้ก็คือ Hide / Hid / Hidden
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ซ่อน แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Hide: ซ่อน

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
HideHidHiddenซ่อน

สรุปกริยา 3 ช่อง Hide

Hide ช่อง 2 คือ Hid
Hide ช่อง 3 คือ Hidden

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ซ่อน แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

 • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
 • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
 • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Hide แปลว่า?

Hide มีความหมายว่า:

 1. (v) กบดาน

 2. (v) ซอกซัง

 3. (v) ซุก

 4. (v) ซ่อน

 5. (vt) ซ่อน, ซุกซ่อน, ปกปิด

 6. (v) บดบัง

 7. (v) ปิด

 8. (v) ปิดบัง

 9. (v) มุดหัว

 10. (v) หดหัว

 11. (v) หมกเม็ด

 12. (v) หลบซ่อน

 13. (v) อม

 14. (v) อำ

 15. (v) เม้ม

 16. (v) เร้น

 17. (v) แฝงตัว

 18. (v) แอบ

 19. (v) แอบซ่อน

 20. (v) แอบแฝง

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง: Hide ช่อง 2 Hide ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Hide กริยาช่อง 2 Hid กริยาช่อง 3 Hidden แปลว่า ซ่อน หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Hack Up Hackle Halve Hammer Out Hand Back Hand Down Hang Hate Help Hide Away Hide Out Hold

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Hide"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"