กริยา 3 ช่อง: Hear Out ช่อง 2 Hear Out ช่อง 3

คำว่า Hear Out แปลว่า ได้ยิน ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Hear Out นี้ก็คือ Hear Out / Heard Out / Heard Out
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ได้ยิน แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Hear Out: ได้ยิน

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Hear OutHeard OutHeard Outได้ยิน

สรุปกริยา 3 ช่อง Hear Out

Hear Out ช่อง 2 คือ Heard Out
Hear Out ช่อง 3 คือ Heard Out

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ได้ยิน แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Hear Out ช่อง 2 Hear Out ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Hear Out กริยาช่อง 2 Heard Out กริยาช่อง 3 Heard Out แปลว่า ได้ยิน หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Burn Out Hang Hang Out Hear Hear About Hear From Hear Of Level Out Spell Out Spill Out Spin Out Spit Out

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Hear Out"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"