กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง: Hear From ช่อง 2 Hear From ช่อง 3

คำว่า Hear From แปลว่า ได้ยินจาก ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Hear From นี้ก็คือ Hear From / Heard From / Heard From
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ได้ยินจาก แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Hear From: ได้ยินจาก

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Hear FromHeard FromHeard Fromได้ยินจาก

สรุปกริยา 3 ช่อง Hear From

Hear From ช่อง 2 คือ Heard From
Hear From ช่อง 3 คือ Heard From

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ได้ยินจาก แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Hear From ช่อง 2 Hear From ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Hear From กริยาช่อง 2 Heard From กริยาช่อง 3 Heard From แปลว่า ได้ยินจาก หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Come From Hang Hang Back From Hear Hear About Hear Of Hear Out Keep From Peel Off From Spring From Stay Away From Stem From

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Hear From"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"