กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง: Hear About ช่อง 2 Hear About ช่อง 3

คำว่า Hear About แปลว่า ฟังเกี่ยวกับ ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Hear About นี้ก็คือ Hear About / Heard About / Heard About
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ฟังเกี่ยวกับ แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Hear About: ฟังเกี่ยวกับ

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Hear AboutHeard AboutHeard Aboutฟังเกี่ยวกับ

สรุปกริยา 3 ช่อง Hear About

Hear About ช่อง 2 คือ Heard About
Hear About ช่อง 3 คือ Heard About

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ฟังเกี่ยวกับ แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Hear About ช่อง 2 Hear About ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Hear About กริยาช่อง 2 Heard About กริยาช่อง 3 Heard About แปลว่า ฟังเกี่ยวกับ หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Bring About Come About Fall About Hang Hang About Hear Hear From Hear Of Hear Out Lark About Poke About Toss About

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Hear About"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"