กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง: Going ช่อง 2 Going ช่อง 3

คำว่า Going กริยา 3 ช่องของคำว่า Going นี้ก็คือ Going / คำว่า Goingไม่ใช่คำกริยา Go ที่เป็นคำกริยา
มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Going

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3
Goingคำว่า Goingไม่ใช่คำกริยา Go ที่เป็นคำกริยา

สรุปกริยา 3 ช่อง Going

Going ช่อง 2 คือ คำว่า Goingไม่ใช่คำกริยา Go ที่เป็นคำกริยา

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Going ช่อง 2 Going ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Going กริยาช่อง 2 คำว่า <b>Going</b>ไม่ใช่คำกริยา Go ที่เป็นคำกริยา หมวด ไม่ใช่คำกริยา หมวด ไม่ใช่คำกริยา

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Gasp Generate Get Away Glass Grab Greet Grow Grow Up Guard Guess Guide

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Going"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"