กริยา 3 ช่อง: Give ช่อง 2 Give ช่อง 3

คำว่า Give แปลว่า ให้ ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Give นี้ก็คือ Give / Gave / Given
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ให้ แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Give: ให้

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
GiveGaveGivenให้

สรุปกริยา 3 ช่อง Give

Give ช่อง 2 คือ Gave
Give ช่อง 3 คือ Given

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ให้ แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

 • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
 • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
 • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Give แปลว่า?

Give มีความหมายว่า:

 1. (v) ทูนหัว

 2. (v) ประสาท

 3. (v) มอบ

 4. (v) มอบให้

 5. (v) อำนวย

 6. (v) แผ่

 7. (vt) แสดง

 8. (v) ให้

 9. (vt) ให้, ส่งให้, ยอมยกให้, มอบให้

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง: Give ช่อง 2 Give ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Give กริยาช่อง 2 Gave กริยาช่อง 3 Given แปลว่า ให้ หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Gasp Generate Get Away Give up Glass Grab Greet Grow Grow Up Guard Guess Guide

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Give"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"