กริยา 3 ช่อง: Get Up ช่อง 2 Get Up ช่อง 3

คำว่า Get Up แปลว่า ลุกขึ้น,ลุกจากเตียง,ลุกจากที่นอน ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Get Up นี้ก็คือ Get Up / Got Up / Gotten Up
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ลุกขึ้น,ลุกจากเตียง,ลุกจากที่นอน แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Get Up: ลุกขึ้น,ลุกจากเตียง,ลุกจากที่นอน

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Get UpGot UpGotten Upลุกขึ้น,ลุกจากเตียง,ลุกจากที่นอน

สรุปกริยา 3 ช่อง Get Up

Get Up ช่อง 2 คือ Got Up
Get Up ช่อง 3 คือ Gotten Up

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ลุกขึ้น,ลุกจากเตียง,ลุกจากที่นอน แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Get Up แปลว่า?

Get Up มีความหมายว่า:

  1. (v) ลุก

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Get Up ช่อง 2 Get Up ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Get Up กริยาช่อง 2 Got Up กริยาช่อง 3 Gotten Up แปลว่า ลุกขึ้น,ลุกจากเตียง,ลุกจากที่นอน หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Burn Up Dream Up Fuel Up Generate Get Get Away Glass Hang Up Speed Up Spring Up Wake Up Wrap Up


 แท็ก getup get-up got-up gotten-up

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Get Up"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"