กริยา 3 ช่อง: Get Away ช่อง 2 Get Away ช่อง 3

คำว่า Get Away แปลว่า หนีรอด ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Get Away นี้ก็คือ Get Away / Got Away / Gotten Away
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า หนีรอด แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Get Away: หนีรอด

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Get AwayGot AwayGotten Awayหนีรอด

สรุปกริยา 3 ช่อง Get Away

Get Away ช่อง 2 คือ Got Away
Get Away ช่อง 3 คือ Gotten Away

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า หนีรอด แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Get Away แปลว่า?

Get Away มีความหมายว่า:

  1. (v) ไปให้พ้น

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Get Away ช่อง 2 Get Away ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Get Away กริยาช่อง 2 Got Away กริยาช่อง 3 Gotten Away แปลว่า หนีรอด หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Clear Away Ebb Away Generate Get Get Up Rush Away Sign Away Tail Away Tear Away Tow Away Turn Away Wear Away

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Get Away"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"