กริยาช่อง 1

Get

กริยาช่อง 2 Got

กริยาช่อง 3 Gotten

แปลว่า ได้

Get

Posted on by Admin

กริยาช่อง 2 Got

กริยาช่อง 3 Got

แปลว่า ได้

Get

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Get แปลว่า:

  1. เข้าใจ

  2. เจริญ, พัฒนา

  3. ฟาด

  4. มาถึง, ไปถึง, บรรลุ

  5. มีอิทธิพลต่อ, มีผลต่อ, กระตุ้น, ชักจูง

  6. ได้

  7. ได้, ได้รับ, รับ

  8. ทำให้พอใจ

 ภาพประกอบ

  • Get
  • Get

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Get คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"