กริยา 3 ช่อง: Get ช่อง 2 Get ช่อง 3

คำว่า Get แปลว่า ได้ ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Get นี้ก็คือ Get / Got / Gotten หรือ Get / Got / Got
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ได้ แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Get: ได้

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
GetGotGottenได้
GetGotGotได้

สรุปกริยา 3 ช่อง Get

Get ช่อง 2 คือ Got และ Got
Get ช่อง 3 คือ Gotten และ Got

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ได้ แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

 • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
 • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
 • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Get แปลว่า?

Get มีความหมายว่า:

 1. (vt) ทำให้พอใจ

 2. (v) ฟาด

 3. (vi) มาถึง, ไปถึง, บรรลุ

 4. (vt) มีอิทธิพลต่อ, มีผลต่อ, กระตุ้น, ชักจูง

 5. (vi) เข้าใจ

 6. (vi) เจริญ, พัฒนา

 7. (v) ได้

 8. (vt) ได้, ได้รับ, รับ

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง: Get ช่อง 2 Get ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Get กริยาช่อง 2 Got กริยาช่อง 3 Gotten แปลว่า ได้ มีหลายแบบ y หมวด Irregular Verb
 • กริยา 3 ช่อง: Get ช่อง 2 Get ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Get กริยาช่อง 2 Got กริยาช่อง 3 Got แปลว่า ได้ หมวด Irregular Verb มีหลายแบบ y หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Gasp Generate Get Away Get Up Glass Grab Greet Grow Grow Up Guard Guess Guide


 แท็ก gets

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Get"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"