กริยาช่อง 1

Freeze

กริยาช่อง 2 Froze

กริยาช่อง 3 Frozen

แปลว่า หยุด, เป็นน้ำแข็ง

Freeze

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Freeze แปลว่า:

 1. แช่แข็ง (อาหาร)

 2. ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง

 3. กลายเป็นน้ำแข็ง

 4. อากาศเย็นถึงจุดเยือกแข็ง

 5. ถูก (น้ำแข็ง) กีดขวาง

 6. กลายเป็นน้ำแข็ง

 7. ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง

 8. ติดอยู่ (เพราะหนาวมาก)

 9. ถูก (น้ำแข็ง) กีดขวาง

 10. ติดอยู่ (เพราะหนาวมาก)

 ภาพประกอบ

 • Freeze

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Freeze คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"