กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง: Forget ช่อง 2 Forget ช่อง 3

คำว่า Forget แปลว่า ลืม ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Forget นี้ก็คือ Forget / Forgot / Forgotten
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ลืม แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Forget: ลืม

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
ForgetForgotForgottenลืม

สรุปกริยา 3 ช่อง Forget

Forget ช่อง 2 คือ Forgot
Forget ช่อง 3 คือ Forgotten

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ลืม แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Forget แปลว่า?

Forget มีความหมายว่า:

  1. (v) ลืม

  2. (vi) ลืม, จำไม่ได้, ลืมเลือน, หลงลืม

  3. (v) หลงลืม

  4. (v) เผลอ

  5. (v) เฟือน

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Forget ช่อง 2 Forget ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Forget กริยาช่อง 2 Forgot กริยาช่อง 3 Forgotten แปลว่า ลืม หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Fabricate Fade Fail Faint Fall Apart Fall Through Feed Fight Flee Fly Forego Freeze

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Forget"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"