กริยา 3 ช่อง: Fly Into ช่อง 2 Fly Into ช่อง 3

คำว่า Fly Into แปลว่า บินเข้า ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Fly Into นี้ก็คือ Fly Into / Flew Into / Flown Into
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า บินเข้า แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Fly Into: บินเข้า

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Fly IntoFlew IntoFlown Intoบินเข้า

สรุปกริยา 3 ช่อง Fly Into

Fly Into ช่อง 2 คือ Flew Into
Fly Into ช่อง 3 คือ Flown Into

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า บินเข้า แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Fly Into ช่อง 2 Fly Into ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Fly Into กริยาช่อง 2 Flew Into กริยาช่อง 3 Flown Into แปลว่า บินเข้า หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Back Into Check Into Come Into Dial Into Dive Into Feed Fly Fly About Fly Around Fly At Fly By Jockey Into

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Fly Into"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"