กริยา 3 ช่อง: Fly At ช่อง 2 Fly At ช่อง 3

คำว่า Fly At แปลว่า บินที่ ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Fly At นี้ก็คือ Fly At / Flew At / Flown At
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า บินที่ แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Fly At: บินที่

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Fly AtFlew AtFlown Atบินที่

สรุปกริยา 3 ช่อง Fly At

Fly At ช่อง 2 คือ Flew At
Fly At ช่อง 3 คือ Flown At

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า บินที่ แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Fly At ช่อง 2 Fly At ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Fly At กริยาช่อง 2 Flew At กริยาช่อง 3 Flown At แปลว่า บินที่ หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Aim At Feed Fly Fly About Fly Around Fly By Fly Into Jump At Keep At Leap At Nag At Tear At

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Fly At"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"