กริยา 3 ช่อง: Fly Around ช่อง 2 Fly Around ช่อง 3

คำว่า Fly Around แปลว่า บินรอบ ๆ ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Fly Around นี้ก็คือ Fly Around / Flew Around / Flown Around
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า บินรอบ ๆ แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Fly Around: บินรอบ ๆ

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Fly AroundFlew AroundFlown Aroundบินรอบ ๆ

สรุปกริยา 3 ช่อง Fly Around

Fly Around ช่อง 2 คือ Flew Around
Fly Around ช่อง 3 คือ Flown Around

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า บินรอบ ๆ แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Fly Around ช่อง 2 Fly Around ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Fly Around กริยาช่อง 2 Flew Around กริยาช่อง 3 Flown Around แปลว่า บินรอบ ๆ หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Boss Around Feed Fly Fly About Fly At Fly By Fly Into Hang Around Have Around Hover Around Lie Around Wrap Around

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Fly Around"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"