กริยา 3 ช่อง: Fly ช่อง 2 Fly ช่อง 3

คำว่า Fly แปลว่า บิน, นั่งเครื่องบิน ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Fly นี้ก็คือ Fly / Flew / Flown
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า บิน, นั่งเครื่องบิน แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Fly: บิน, นั่งเครื่องบิน

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
FlyFlewFlownบิน, นั่งเครื่องบิน

สรุปกริยา 3 ช่อง Fly

Fly ช่อง 2 คือ Flew
Fly ช่อง 3 คือ Flown

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า บิน, นั่งเครื่องบิน แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

 • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
 • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
 • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Fly แปลว่า?

Fly มีความหมายว่า:

 1. (vt) ขนส่งทางอากาศ, ส่งไปรษณียภัณฑ์หรือสิ่งของทางอากาศ

 2. (vt) ชักธงขึ้นสู่ยอดเสาเพื่อเป็นสัญญาณ

 3. (vt) ทำให้ลอยในอากาศ เช่น ว่าว

 4. (vt) บังคับเครื่องบิน

 5. (v) บิน

 6. (vi) บิน, เหาะ, ลอย

 7. (vi) ปลิวสะบัด (ธง), โบกสะบัด

 8. (vi) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว (เวลา, ฤดูกาล), ล่วง

 9. (vi) พุ่งไปอย่างรวดเร็ว, ปราด, โผ, รีบเร่ง, แล่น

 10. (vt) หลบหนี, หนี, เผ่น

 11. (vi) เดินทางโดยเครื่องบิน

 12. (v) เหิน

 13. (v) โบยบิน

 14. (v) โผบิน

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง: Fly ช่อง 2 Fly ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Fly กริยาช่อง 2 Flew กริยาช่อง 3 Flown แปลว่า บิน, นั่งเครื่องบิน หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Fabricate Fade Feed Fight Flee Fly About Fly Around Fly At Fly By Fly Into Forego Freeze


 แท็ก flies flying

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Fly"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"