กริยา 3 ช่อง

กริยาช่อง 1

Fit

กริยาช่อง 2 Fit

กริยาช่อง 3 Fit

แปลว่า เตรียม, พอดี, ติด

กริยา 3 ช่อง ของ Fit คืออะไร? มาดูคำอ่าน คำแปลกันเลย, กริยาช่อง 1 Fit กริยาช่อง 2 Fit กริยาช่อง 3 Fit แปลว่า เตรียม, พอดี, ติด หมวด Irregular Verb มีหลายแบบ y หมวด Irregular Verb

Posted on by Admin

กริยาช่อง 2 Fitted

กริยาช่อง 3 Fitted

แปลว่า เตรียม, พอดี, ติด

กริยา 3 ช่อง ของ Fit คืออะไร? มาดูคำอ่าน คำแปลกันเลย, กริยาช่อง 1 Fit กริยาช่อง 2 Fitted กริยาช่อง 3 Fitted แปลว่า เตรียม, พอดี, ติด หมวด Regular Verb มีหลายแบบ y หมวด Regular Verb

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Fit แปลว่า:

  1. (v) คู่ควร

  2. (vt) ติด, ติดตั้ง

  3. (vi) พอดี (ขนาด), พอเหมาะ

  4. (v) สมกัน

  5. (vt) เตรียม, ตระเตรียม

  6. (v) เหมาะกัน

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง ของ Fit คืออะไร? มาดูคำอ่าน คำแปลกันเลย, กริยาช่อง 1 Fit กริยาช่อง 2 Fit กริยาช่อง 3 Fit แปลว่า เตรียม, พอดี, ติด หมวด Irregular Verb มีหลายแบบ y หมวด Irregular Verb
  • กริยา 3 ช่อง ของ Fit คืออะไร? มาดูคำอ่าน คำแปลกันเลย, กริยาช่อง 1 Fit กริยาช่อง 2 Fitted กริยาช่อง 3 Fitted แปลว่า เตรียม, พอดี, ติด หมวด Regular Verb มีหลายแบบ y หมวด Regular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน


 แท็ก fits fitting

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Fit"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"