กริยา 3 ช่อง

กริยาช่อง 1

Find Out

กริยาช่อง 2 Found Out

กริยาช่อง 3 Found Out

แปลว่า ค้นพบ

กริยา 3 ช่อง ของ Find Out คืออะไร? มาดูคำอ่าน คำแปลกันเลย, กริยาช่อง 1 Find Out กริยาช่อง 2 Found Out กริยาช่อง 3 Found Out แปลว่า ค้นพบ หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Find Out แปลว่า:

  1. (v) คลำ

  2. (v) ดูลาดเลา

  3. (v) สืบ

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง ของ Find Out คืออะไร? มาดูคำอ่าน คำแปลกันเลย, กริยาช่อง 1 Find Out กริยาช่อง 2 Found Out กริยาช่อง 3 Found Out แปลว่า ค้นพบ หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Find Out"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"