กริยาช่อง 1

Find Out

กริยาช่อง 2 Found Out

กริยาช่อง 3 Found Out

แปลว่า ค้นพบ

Find Out

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Find Out แปลว่า:

  1. คลำ

  2. ดูลาดเลา

  3. ค้นพบ

  4. พบ (บางคน) ไม่อยู่บ้านหรือที่ทำงาน, เจอ (บางคน) ไม่อยู่บ้านหรือที่ทำงาน

  5. สืบ

  6. มีผลต่อ

  7. หาความจริง, ตรวจสอบ

 ภาพประกอบ

  • Find Out

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Find Out คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"