กริยาช่อง 1

Find

กริยาช่อง 2 Found

กริยาช่อง 3 Found

แปลว่า พบ, เจอ

Find

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Find แปลว่า:

  1. พบ (ยังมีอยู่), ดำรงอยู่

  2. พบ (โดยบังเอิญ), เจอ, เห็น, พบปะ, ประสบ, ค้นพบ

  3. สิ่งของหรือคนที่มีคุณค่าที่ได้ค้นพบ

  4. พบ

  5. หา, ค้นหา, ตามหา

  6. รู้สึก (ความพึงพอใจ), สัมผัสรู้, สำนึก

  7. ตัดสิน (ในศาล), ตัดสินชี้ขาด, ลงความเห็น

 หมายเหตุ

  • * founden เป็นกริยาช่องที่ 3 อีกหนึ่งแบบแต่ไม่นิยมใช้แล้ว

 ภาพประกอบ

  • Find

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "Find"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"